Zpět

HOUSE_02

stadium: studie
přibližná cena: neuvedena
subdodavatel:
fotograf: vizualizace Ing. arch. Jan Bek

Popis objektu:

Projekt se zabývá výstavbou nadstandardního rodinného domu ve vilové čtvrti v Dejvicích. Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům o dvou nadzemních patrech, který je řešen jako dvougenerační s možností výkonu profese architekta v domě. Stavba je situována na pozemku podél severní linie parcely, která je směrem k jihu svažitá. Hlavní pobytové místnosti se tedy nalézají na jižní straně, kde je dorovnaný terén a interiér plynně přechází v exteriér a parcela nám poskytuje výborné výhledy na panorama Prahy. Hlavním cílem projektu je maximální provázanost interiéru s parterem, minimální rušivý vliv a použití přírodních a lokálních materiálů a reflektování okolní zástavby. U dispozice rozhodovala orientace k světovým stranám