Zpět

HOUSE_05

stadium: studie - nyní ve fázi DSP
datum realizace: 07 2018
přibližná cena:
subdodavatel:
fotograf: vizualizace Ing. arch. Jan Bek

Popis objektu:

Novostavba se nachází v klidné Fastrově ulici na Praze 6 ihned nad tepnou Břevnova v podobě Bělohorské ulice. Stavební parcely se nachází v proluce mezi stávajícími objekty. V současné době se na řešené parcele nachází přízemní objekt, určený k trvalému bydlení. Proluka je definována novodobou zástavbou řadových domů na straně jedné a objektem ze starší stavební etapy s členitou fasádou na straně druhé. Přímo navazující dům pochází z ranější etapy výstavby ulice Fastrova, která prošla již několika stavebními etapami. Při pohledu z ulice se jedná o levou stranu. Dále v ulici můžeme nalézt několik novostaveb jako např. projekt bytový dům Fastrova 5 s plechovou antracitovou fasádou apod.. Formou se tedy snažíme reagovat na všechny výše zmíněné formy staveb, které se v ulici nalézají a z každé něco parafrázovat. Účelem objektu je dlouhodobé bydlení nabídnuté formou řadových domů.  

Při návrhu jsme dbali na pohodlné parkování rezidentů. Snahou bylo již více nezatěžovat úzkou jednosměrnou ulici Fastrova a vytvořit kvalitní a pohodlné parkování pro rezidenty v podobě podzemních garáží, které reflektují stávající terén. 

Formou se jedná o dva dvojdomy o dvou nadzemních patrech, obytném podkroví a jednom podzemním patře. Garáže jsou vždy řešeny jako společné pro dva objekty. Díky tomu jsme mohli redukovat počet vjezdů a zvýšit tak využitelnost parcely a obytných ploch jednotlivých objektů.

V podzemním patře se nalézají technické místnosti, wellness a výše zmíněné společné parkování pro dva objekty. Z garáží je vyřešen přístup k hlavnímu schodišti objektu, které je strategicky umístěno v centru objektu. Kvůli potřebné ploše obytných místností je toto schodiště minimalizováno na potřebné minimum. Ve středu objektu se kromě schodiště nalézají ještě toalety a koupelny. Kraje a tedy nejplnohodnotnější prostory jsou vyhrazeny ložnicím, pokojům a obývacímu pokoji kombinovanému s kuchyní. Ten se nachází v 1NP. Obývací pokoj nabízí východ na zahradu, která se díky terénnímu schodu ocitá v 1NP a nabízí tak požadované prolnutí obývacího pokoje a zahrady.

Nyní je projekt ve fázi DSP a pokud vše půjde podle plánu, stavba by se měla zahájit na jaře 2018. Dva z objektů jsou stále k mání ke koupi.